Όροι παροχής υπηρεσιών

Επισκόπηση

Αυτή η Συμφωνία Υπηρεσιών (η «Συμφωνία») περιέχει τους όρους παροχής υπηρεσιών που διέπουν τις υπηρεσίες στον Ιστότοπο Μεταφορών Alkyonis που παρέχονται από την Alkyonis Transport (οι «Υπηρεσίες»). Όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Συμφωνία, "Alkyonis Transport" σημαίνει ALKYONIS TRANSPORT AE και "Πελάτης", "εσείς" ή "σας" σημαίνει εσάς.

Αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει τη Συμφωνία και συμφωνείτε με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της και όλες τις πολιτικές που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο Μεταφορών της Αλκυόνης. Όπως αναφέρεται στην παρούσα Συμφωνία, ο "Ιστότοπος" αναφέρεται σε έναν ιστότοπο Παγκόσμιου Ιστού και ο "Ιστότοπος Μεταφοράς Αλκυόνης" αναφέρεται στον ιστότοπο που βρίσκεται στη διεύθυνση URL https://alkyonistransport.gr .

Οι παρακάτω όροι παροχής υπηρεσιών ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες που παρέχει η Alkyonis Transport στον Πελάτη.

1. Αποδοχή

Δεν είναι απαραίτητο για οποιονδήποτε Πελάτη να έχει υπογράψει αποδοχή αυτών των όρων παροχής υπηρεσιών για να εφαρμόσει. Εάν ένας Πελάτης αποδεχτεί μια προσφορά, τότε ο Πελάτης θα θεωρείται ότι έχει ικανοποιηθεί με τους όρους που ισχύουν και ότι έχει αποδεχτεί πλήρως αυτούς τους όρους παροχής υπηρεσιών.

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους παροχής υπηρεσιών. Οποιαδήποτε αγορά ή χρήση των υπηρεσιών μας συνεπάγεται ότι έχετε διαβάσει και αποδεχτεί τους όρους παροχής υπηρεσιών μας.

2. Διαπιστευτήρια

Τα διαπιστευτήρια πρόσβασης παραχωρούνται σε μεμονωμένα, επώνυμα πρόσωπα και δεν επιτρέπεται να κοινοποιηθούν. Είστε υπεύθυνοι για όλες τις ενέργειες που πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό και τον κωδικό πρόσβασής σας και συμφωνείτε να ειδοποιήσετε αμέσως την Alkyonis Transport για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση την οποία αντιλαμβάνεστε.

3. Τα δεδομένα σας

«Τα Δεδομένα σας» σημαίνει οποιαδήποτε δεδομένα, περιεχόμενο, πληροφορίες ή άλλο υλικό οποιουδήποτε τύπου που υποβάλλετε, μεταφορτώνετε ή με άλλο τρόπο μεταδίδετε στις ή μέσω των φιλοξενούμενων υπηρεσιών μας. Θα διατηρήσετε όλα τα δικαιώματα, τον τίτλο και τα συμφέροντα για και για τα δεδομένα σας στη φόρμα που παρέχεται στην Alkyonis Transport.

4. Ασφάλεια

Η Alkyonis Transport εφαρμόζει διαδικασίες ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας από επιθέσεις ασφαλείας. Ωστόσο, κατανοείτε ότι η χρήση των φιλοξενούμενων υπηρεσιών συνεπάγεται απαραιτήτως μετάδοση των δεδομένων σας μέσω δικτύων που δεν ανήκουν, δεν λειτουργούν ή δεν ελέγχονται από εμάς και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια, τροποποίηση, υποκλοπή ή αποθήκευση δεδομένων σας σε τέτοια δίκτυα. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι διαδικασίες ασφαλείας μας θα είναι χωρίς σφάλματα, ότι οι μεταδόσεις των δεδομένων σας θα είναι πάντα ασφαλείς ή ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη δεν θα μπορέσουν ποτέ να παραβιάσουν τα μέτρα ασφαλείας μας ή αυτά των τρίτων παρόχων υπηρεσιών μας.

5. Διαγραφή

Ενδέχεται να αφαιρέσουμε ή να διαγράψουμε τα δεδομένα σας μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά τον τερματισμό της υπηρεσίας που σας παρέχεται.

6. Γενικά

Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες δηλώσεις, συμφωνίες ή συμφωνίες. Η πληρωμή του πελάτη για μια υπηρεσία συνιστά συμφωνία και αποδοχή αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών. Η ηλεκτρονική πληρωμή σημαίνει αποδοχή των Όρων Παροχής Υπηρεσιών μας.

Στοιχεία επικοινωνίας

ALKYONIS TRANSPORT ΑΕ
ΦΩΣΚΟΛΟΥ 36, 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ, GR
ΑΦΜ: 091995484

Τηλέφωνο: +30 6937318257
Website: https://alkyonistransport.gr
Email: info@alkyonistransports.gr

Whatsapp